Biomimetik

Europæisk partnerskab om innovation, kunst og teknologi for økolæring

At vi skal ’tilbage til naturen’, er typisk noget, der siges af civilisationskritikere eller nostalgikere med en vis portion skepsis for fremskridtet.

Derfor er paradokset til at få øje på, når forskere, i fremskridtets hellige navn, lige nu skæver mod naturen for at finde de nyeste teknologiske løsninger på alt fra flyvemaskiner og robotteknologi til solceller.

Tendensen kaldes biomimetik, eller mere mundret bionik, og går ud på, at man udvikler teknologi med udgangspunkt i naturen – man mimer naturen. Det er alt fra rovfuglevinger, myggesnabler og edderkoppespind, der giver inspiration til nye teknologiske løsninger.

Det centrale behov vi løser inden for vores arbejde med biomimetik, er derfor at adressere den kritiske mangel på mainstream øko-literacy (=evnen til at forstå de naturlige systemer, der gør livet på jorden muligt) og kulturel forbindelse til de øko-systemer, der understøtter europæiske og internationale samfund.

Samtidig understøtter vi behovet for i stigende grad at udnytte den kreative sektors og kunstens evne til at katalysere vores overgang til et miljø- og natur-bevidst samfund, der skaber livsbekræftende forhold.

Vi løser behovet for viden og værktøjer primært gennem festival produktion, idet vi herigennem kan invitere til at sanse og undersøge vores egen medvirken og rolle i at genskabe broen og forbindelsen mellem mennesker natur og jord.

I vores kommende arbejde har vi indledt samarbejder på tværs af Europa. Erfaringerne inden for biomimetik er mangfoldige og kulturelt definerede. Derfor er behov for internationalt samarbejde. Herigennem stimulerer vi behovet for at udveksle erfaringer på tværs af viden, indsigt og nysgerrighed.

Vi anbefaler metoden til skoler, uddannelser, design- og kunstskoler, højskoler, efterskoler i fx 3 dages forløb.

Endvidere producerer vi en gang om året en BIOMIMETIK festival. Den annonceres og livestreames i hybridformat via socialcities.dk.

© Copyright - socialcities.dk 2023