Det Grønne Bibliotek

Bibliotekshaven på Karens Minde Sydhavnen

Som en del af en bredere strategisk plan for en bæredygtig byfornyelse og skybrudssikring af det sydlige København deltog vi i en eksperiment-proces, der skulle afprøve nye funktioner og målgrupper omkring biblioteket i Karens Minde Kulturhus. Vores svar var en billig midlertidig legende trækonstruktion med plads til bøger, planter og mennesker i et åbent offentligt rum forbundet med det gamle bibliotek og den tilstødende park. Det Grønne Bibliotek skulle medvirke til at åbne biblioteket for omverdenen og trække de mange forskellige aktiviteter og tilbud ud i de grønne omgivelser omkring Karens Minde, samt give sydhavnerne et nyt blik på biblioteket og området generelt, skabe mere liv i området og en bedre sammenhæng mellem de eksisterende tilbud på Karens Minde.

Det Grønne Bibliotek var et midlertidigt byrumseksperiment, der havde til formål at undersøge både de tydelige og de skjulte potentialer, som området omkring Karens Minde indeholder, og sætte rammer for, hvad fremtidens Karens Minde Park skal indeholde, når de berørte områder skulle genetableres i 2022.

Det Grønne Bibliotek er udviklet i et samarbejde mellem Sydhavnens Bibliotek, lokale arbejdsgrupper og foreninger, finansieret af Områdefornyelse Sydhavnen og Sharing Copenhagen.