Stemmer fra Syd

Forandringskommunikation og Empowerment

Privilege Walk ved People’s Democratic Event, Folkemødet 2019

De seneste tre år har Social Cities og Kirkens Korshær København arbejdet med kultur- og informationsarbejde særligt fokuseret på at gøre deres centre til mere end varmestuer, og dermed også steder, hvor skoler og elever, arkitekter og sociologer kan tilegne sig læring og refleksioner over, hvordan vi bør organisere vores samfund under nye globale udviklingsbetingelser. Kompasset i NV er i sagens natur et oplagt sted at skabe rammer for fortællingen om, at mennesker er ressourcer uanset deres forhold og livssituation, og at vi lever i en globalt forbundet verden, hvor det påhviler os at i fællesskab engagere, inkludere og organisere muligheder for alle.

Hjemløshed og fattigdom er en hyppig konsekvens af migration. Fattigdom, ulighed, menneskerettighedskrænkelser og klimaændringer påvirker migration over hele kloden. I Danmark oplever NGO’erne en voksende forventning om, at de vil komme med bæredygtige løsninger for inklusion af migranter i samfundet.

I partnerskab med Kirkens Korshær Copenhagen og CISU har vi udviklet Forandringskommunikation og metoder rettet mod elever, studerende og civilsamfundet for at omformulere begrebet global migration og samfundsetik. Det vil sige at kommunikere den positive effekt af empowerment af mennesker og deres livssituationer, og at vi lever i en globalt forbundet verden, hvor fælles ansvar er centralt. Det betyder også at forstå sammenhængen mellem migration og social ulighed, og hvad der kan gøres for at forebygge social ulighed – det kan involvere etablering af netværk, integrere kultur, kunst og lokale historier, hvor mennesker mødes på lige vilkår.

Styrkelse af bevidstheden og engagementet blandt EU-borgere i forhold til de globale mål.

SDG 10 foreslår en række overvejelser og temaer, som i lærings- og uddannelsessammenhænge kan omsættes til større refleksioner over, hvordan vi organiserer vores samfund og i stigende grad skubber på definitionen af fattigdom ved at skelne mellem evnen til modstandskraft og evnen til at hænge på hastigheden og pengeindtjening ved højt forbrug.

Som en del af dette projekt har vi udarbejdet undervisningsmaterialer, herunder en kortlægning af steder i København, der hjælper med at åbne deres døre for sårbare uregistrerede migranter. Ud fra denne mapping har vi lavet udstillingen “København – en inkluderende eller ekskluderende by?” til Folkemødet på Bornholm. Udstillingen bestod af plancher, faciliterede workshops og ’privilegium walks’ hvor festivalgængere på skulle mærke det omgivende samfunds fordomme på en række spørgsmål til festivaldeltagernes personlige omstændigheder i livet.

Senere lavede vi en række informative workshops og øvelser for skoleklasser fra Nørrebro i København med besøg på et migrant krisecenter og udforskning af Shalom Schwartz’ Værdihjul.

Et kort over steder for inklusion og eksklusion baseret på hjemløse migranters liv, rutiner og oplevelser i København

“Et kort over verden, der ikke inkluderer Utopia, er ikke værd at kigge på, for det udelader det ene land, hvor menneskeheden altid lander. Og når menneskeheden lander der, kigger den ud, og når den ser et bedre land, sætter den sejl. Fremskridt er realiseringen af utopier.”

Camp Law and zoning ban

Et kort, der illustrerer “lejrloven og zoneforbud”. Hvis du bryder lejrloven (det betyder at etablere et sovested med ejendele, der kan få folk til at føle sig utrygge), kan politiet bortvise dig fra et område eller en zone i tre måneder. Der kan nedlægges 3 typer zoneforbud: 1. En zone på 400 meters omkreds fra det sted, hvor opkrævningen har fundet sted 2. En zone på 800 meters omkreds fra det sted, hvor opkrævningen fandt sted 3. Hele kommunen, hvor sigtningen har fundet sted.

Migrationsstrømme

Migrationsstrømme