BIOMIMIK

Europæisk partnerskab om innovation, kunst og teknologi til grøn læring.

Bio = liv, mimik = at efterligne. Konceptet “Biomimicry” er en praksis og designstrategi, hvor løsningerne findes ved at efterligne naturen og de strategier, der bruges af nulevende arter. Biomimik giver os håb, fordi vi ved, at løsningerne er her, valideret af naturen.

Den første Biomimicry Festival blev lanceret i 2021, kurateret og produceret i Danmark af Social Cities i samarbejde med Nordic Biomimicry omkring emnerne natur, bæredygtig livsstil, kunst og Skandinaviens grønne fremtid. Festivalen var en fem-dages oplevelse med seminarer, workshops, koncerter, fællesmiddage, foredrag, gåture og filmvisninger centreret omkring temaet om menneskers genforbindelse til naturen og hvordan samfundet kan få kraft og inspiration fra menneskets interaktion med naturen og få læring og nye redskaber til at løse de miljømæssige udfordringer, vi står overfor. Vi sigter mod at gøre grøn omstilling kunstnerisk, sjov, kreativ, lokal, styrkende og løsningsorienteret.

I vores kommende arbejde har vi indledt samarbejder på tværs af Europa. Erfaringerne inden for biomimetik er mangfoldige og kulturelt definerede. Derfor er behov for internationalt samarbejde. Herigennem stimulerer vi behovet for at udveksle erfaringer på tværs af viden, indsigt og nysgerrighed.

Vi anbefaler metoden til skoler, uddannelser, design- og kunstskoler, højskoler, efterskoler i fx 3 dages forløb.

Endvidere producerer vi en gang om året en BIOMIMETIK festival. Den annonceres og livestreames i hybridformat via socialcities.dk.