Socialt Design

Designløsninger til de mest udsatte mennesker i Danmark

Gennem en årrække som fast rådgiver for Kirkens Korshærs Københavnerafdeling har vi gennem et tillidsfuldt samarbejde opbygget ekspertise indenfor løsninger til de mest udsatte grupper i Danmark.

Vi leverer løbende design og arkitektrådgivning til Kirkens Korshærs mange sociale projekter fx herberg og varmestuer. Kirkens Korshær er en privat hjælpeorganisation, der udfører socialt arbejde i Danmark blandt samfundets mest marginaliserede og udstødte grupper, narkomaner, psykisk syge, alkoholikere og hjemløse etc.

Samarbejdet har inspireret os til også at arbejde med formidling af det vigtige og meningsfulde arbejde, som Kirkens Korshær udfører, og de forhold og problematikker de møder hver dag i arbejdet med inklusion og at skabe bedre forhold for samfundets mest udsatte.


Projekter for Kirkens Korshær København

  • 2018-2019: Kompasset i København Nordvest. Omdannelse af tidligere industribygning til herberg og rådgivning for hjemløse migranter. Projektledelse, design, myndighedsgodkendelser etc.
  • 2019: Byoasen i Nordvest. Design af en ny byhave. Facilitering af co-creation kuratering af udendørs aktiviteter på Kompassets udearealer for brugere, naboer og ansatte og frivillige hos Kirkens Korshær.
  • 2019: Koncept til Kirkens Korshærs deltagelse på Folkemødet. Indretningsdesign og kommunikationsstrategi. Skilte, facilitering, publikumsinddragelse og udstillingen “København, en inkluderende eller ekskluderende by?”
  • 2019-2020: Seminar og rundvisning af udenlandske delegationer på Kompasset, som gerne vil vide noget om hvordan man arbejder med udsatte byområder i København. Læringsforløb til skoleklasser med rundvisninger på Kompasset.
  • 2020-2021: Fedtekælderen på Christianshavn, design og projektledelse af renoveringsprojekt og kunstudsmykning.
  • 2021: Design og projektledelse af sovesal med specialdesignet køjesengsstuktur til natvarmestue Stengade 40.
  • 2022: Kombineret genbrugsbutik og varmestue på Vesterbro, indretningsdesign og myndighedsgodkendelser etc.

Finansieret af Kirkens Korshær, Realdania, CISU, Københavns Kommunes Åben Skole, Bispebjergs Bydelspulje, Sharings Copenhagen, Trygfonden, Coincide.nl.