Læringsprogrammer

Undervisning til skoler og børnehaver om verdensmål og bæredygtighed

Skoler

Vi leverer værdibaseret læringsdesign og forløb til Københavnske folkeskoler via programmet Åben Skole. Vores forløb relaterer sig til samfundsudvikling, biodiversitet, inklusion, migration og fattigdom. Ideen er at mangfoldiggøre de læringsmuligheder, der tilbydes i skoler og institutioner, og give lokale fagfolk mulighed for at designe deres egne lektioner på innovative og engagerende måder. Vi har fokus på løsninger der giver børn og unge fornemmelse af deres egen impact på samfundet og de store udfordringer vi står overfor. Indtil videre er verdensmålene det særlige fokus for vores programmer:

  • ‍Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 10: Reduktion af ulighed
  • Mål 11: Bæredygtige byer og samfund
  • Mål 15: Livet på land

Ved at engagere sig i en række forskellige metoder og medier, herunder podcasts, mapping, og gennem linsen af ​​konkrete eksempler ser vi på, hvordan Verdensmålene kræver, at samfundet er mere løsningsorienteret og tydelig i sin tilgang til konsekvenserne af verdens forskelligartede kriser og udfordringer.

Når vi for eksempel arbejder med folkeskoler om Verdensmål 10: Reducer ulighed i og mellem lande, præsenterer vi en række lydfortællinger baseret på interviews med hjemløse migranter i København. Dette program involverede også et besøg på Kompasset, et shelter drevet af Kirkens Korshær, som hjælper nødstedte, hjemløse og jobsøgende migranter.

Når vi fx arbejder med Verdensmål 15 har vi fokus på biodiversitet & insektliv, design og grøn kunst, fx insekthoteller.

Programmer på dansk (pdf download)

PROGRAMMER PÅ DANSK (PDF DOWNLOAD)

Børnehaver

Vi har gennem en årrække opbygget viden og praksis omkring naturens rolle i menneskets tidlige udvikling. Kontakten mellem natur og mennesker er blevet afsondret og opgaven er landet hos os uddannere nemlig at genskabe kontakten, således at krop, sjæl og mind igen bliver connected til de mineraler vi optager gennem havet og jorden og planterne.

Det enkelte barns udvikling er udfordret af stress, kemi og ufrie dannelsesrammer. Vi ønsker at genetablere bevidsthed om det frie menneske, der kan bevæge sig selvstændigt og tænke selvstændigt, mærke sig selv og fornemme verden omkring sig som en del af livet. Naturen er det bedste redskab, det bedste rum til denne udvikling. Sproget, kroppen, synet, hjertet, musklerne og nervesystemet alle dimensioner af børns udvikling, som vi overser i uddannelses- og læringssystemerne.

Samtidig står vi overfor en kæmpe transformation dels som borgere i megacities dels som borgere i en verden, der er præget af dramatiske klimatiske omstillinger.

Siden 2010 har social cities CEO Anne Boukris arbejdet med rådgivning og praksisprojekter for danske skov- og naturbørnehaver, herunder som forkvinde for organisationen Frie Børnehaver og som forkvinde i en af DK’s pionerbørnehaver Røde Rose 2.

Fokus på børn og deres naturlige behov for bevægelse, interaktion, sprogudvikling, relationsskabelse og sansemæssige udvikling er helt grundlæggende afhængig af fornemmelse og tilstedeværelse i ubegrænsede frie rum.

70% af verdens befolkning bor i urbane settings, hvor adgang til jord, græs, træer og planter er forbeholdt de mest priviligerede. Men netop skov- og naturbørnehaverne giver adgang og muligheder til børn uanset deres baggrund.

Naturen er på en og samme tid blevet en kostbar mangelvare og samtidig en stor kraft vi skal bevæge os i og med på trods af at naturen oftere opfører sig overmægtig. Vi interagerer med den og favner den. Det gør vi både i Europa og Latin Amerika i tæt samarbejde med forskere, pædagoger, forældre og børn:

  • Naturarealer der gør det muligt for børn at trives, dannes, bevæges og udvikle sanser
  • Oplevelser og læring
  • Stimulering af krop og sansning
  • Klimabevidsthed
  • Biodiversitetsbevidsthed
  • Indsigt og læring omkring ‘fra jord til bord’ hvad vi spiser og hvor maden kommer fra
forest kindergartens

© Copyright - socialcities.dk 2022